top of page
Prices maintenance and rigging
 • Price repack exclusive VAT:  €41,32

 • Price repack VAT included:  €50,00

 • Price inspection exclusive VAT:  €41,32

 • Price inspection VAT included:  €50,00

All riggingjobs are being assigned to a numbered worksheet. The mentioned riggingjobs on the worksheet will be used on your invoice. The owner/customer signs the worksheet for “read and received”.

If there is still work to be done outside the repack and/or inspection:

 • we will send you a quote by e-mail;

 • only after your approval, the extra riggingjob will be continued and performed;

 • without your approval, your order will be closed and invoiced for what has been performed.

This prices are not valid for running contracts.

 

Prijzen onderhoud en rigging
 • Prijs repack exclusief btw:  €41,32

 • Prijs repack inclusief btw:  €50,00

 • Prijs onderhoud exclusief btw:  €41,32

 • Prijs onderhoud inclusief btw:  €50,00

Alle werken of herstellingen krijgen een genummerde werkbon. De uitgevoerde werken, vermeld op de werkbon, worden hernomen in de facturatie. De eigenaar/klant ondertekent de werkingsfiche/werkbon “voor gelezen en ontvangen”.

Indien er buiten de normale repack en/of jaarkeuring bijkomende werken dienen uitgevoerd te worden:

 • sturen wij u een offerte door per e-mail;

 • na uw goedkeuring en bevestiging worden de werken verdergezet;

 • zonder uw goedkeuring worden de werken afgesloten en worden de reeds gemaakte kosten gefactureerd.

Deze prijzen zijn niet van toepassing op contractuele overeenkomsten.

bottom of page